Mostrando 216 resultados

Lugares
término Lugares Nota sobre el alcance Descripción archivística count Registro de autoridad count
Ytri-Ánastaðir V-Hún 1 0
Bergsstaðir Vatnsnesi V-Hún 2 0
Ytri-Kárastaðir V-Hún 1 0
Mið-Kárastaðir V-Hún 1 0
Brún V-Hún 2 0
Brandagil V-Hún 1 0
Geitafell V-Hún 2 0
Hrútafjörður 16 0
Bálkastaðir Heggstaðarnesi V-Hún 3 0
Ytri-Reykir 1 0
Resultados 151 a 160 de 216