Héraðsskjalasafn Húnaþings vestra

Mostrando 92 resultados Materias

término Materias Nota sobre el alcance Resultados
Blaðaútgáfa 1
Heggsstaðir, Heggsstaðarnesi, V-Húnavatnssýslu 0
Resultados 91 a 92 de 92